Mi se încalcă într-un mod flagrant drepturile pentru că nu doresc să mă injectez cu seruri experimentale

Mă numesc Robert Isztoica. Sunt un student provenit din sistemul de protecție socială respectiv din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociale și Proiecția Copilului Cluj, fiind în anul III la Facultatea de Asistență Socială din cadrul UBB, fiind înscris și la Facultatea de Drept. Scriu aceste rânduri cu Speranța ca ,,mai marii” și „domnii specialiști” se vor trezi la realitate și nu vor mai repeta deciziile pe care le-au luat în cazul meu, încălcând prin acestea într-un mod flagrant și dreptul altor persoane care se află sau se vor afla într-o situație similară cu a mea.

Anul acesta Senatul și Conducerea RENUMITEI Universități „Babeș-Bolyai” au hotărât ca formatul începerii anului universitar să se deruleze cu prezența fizică doar a studențiilor VACCINAȚI sau testați. De asemenea, când am luat legătura cu serviciile sociale ale Universității Babeș-Bolyai acestea mi-au comunicat că nu am ce cauta în cămin fără „dovada vaccinării”. În fapt și de drept, forurile conducătoare de la PRESTIGIOASA Universitate Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca mi-au încălcat mai multe drepturi fundamentale care sunt INVIOLABILE în conformitate cu Legea 272/2004 privind protecția drepturilor copiilor și cu precădere a celor aflați din sistemul de protecție socială atât al minorilor cât și al tinerilor majori (Legea 272/2004 Art 55, Alin 3 – consultați legea). Atât timp cât eu beneficiez de măsuri de protecție din partea statului român, măsuri stipulate explicit prin legea menționată anterior, autoritățile, tot ele, mi-au anulat aceste drepturi,  condiționându-mi oferirea unui loc în cămin de obligativitatea vaccinării. Fiind orfan de un părinte, rom și provenit din sistemul de protecție socială, aș avea prioritate pentru a dispune de un asemenea loc în cămin. În completare, aș preciza că, în conformitate cu LEGEA nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului în Art 13 se stipulează foarte clar faptul că pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa. Prin urmare, eu neprezentând în acest sens nici un simptom, nu doresc să mă vaccinez și nu doresc să mă testez, acestea constituind pentru mine drepturi inalienabile de care dispun.

Prin urmare, întreb și eu din nou: de ce Senatul Universității îmi încalcă aceste drepturi fundamentale prin a mă condiționa să mă vaccinez pentru a beneficia de loc în cămin și, simultan, de a putea asista fizic la cursuri ?

Pe de altă parte conform Constituției României am dreptul să refuz să mă vaccinez prevalându-mă de considerentul libertății de conștiință, care implică credințele mele de ordin religios. Având în vedere că, pentru toate vaccinurile existente pe piață la ora actuală există studii care atestă că acestea se produc utilizând celule provenite de la fetuși avortați – ori credința mea în Dumnezeu și conștiința nu îmi permit să accept avortul – nu pot accepta să mă vaccinez cu acest gen de seruri.

Universitatea „Babeș-Bolyai” mi-a răspuns, la solicitarea mea, în ceea ce privește participarea fizică, nemijlocită, la cursuri faptul că vor pune la dispoziție și un sistem hibrid sau online pentru predarea cursurilor și seminariilor. Dar acest sistem se constituie, paradoxal, prin el însuși, într-un factor grosolan de segregare și discriminare.

Întrebarea mea anterioară privind încălcarea drepturilor prin discriminare este una cât se poate de rațională și de bun simț și se bazează  pe Articolul 21 din CARTA drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, la care România este parte semnatară, în care se stipulează CLAR faptul că este interzisă discriminarea pe ORICE MOTIV: sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură (aici intrând și condiționarea generată prin obligativitatea vaccinării), apartenența la o minoritate națională, naștere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. Senatul și Conducerea UBB-ului Cluj nu au ținut seama de acest aspect și, prin urmare, m-au discriminat condiționându-mă de a mă vaccina sau testa. Oare ce poziție adoptă reprezentanții minorităților din cadrul Senatului UBB-ului Cluj, având în vedere nenumăratele drepturi ce mi s-au încălcat? Cu părere de rău afirm că, în cazul meu și nu numai, reprezentanții UBB, au gafat, îndrăznesc să spun extrem de rău.

Chiar dacă „beneficiez” în prezent de acest „statut” de „discriminat”, aceasta nu înseamnă că nu-mi știu drepturile.  Tot ce pot în momentul de față este să cred  în dictonul românesc: „Dumnezeu nu doarme”.

Totuși, între timp, ce voi face cu drepturile mele? Stau cu ele în brațe sperând la un sistem mai bun…?

 

One Reply to “Mi se încalcă într-un mod flagrant drepturile pentru că nu doresc să mă injectez cu seruri experimentale”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *